Сподели


Агроаптека и Магазин

с. Брестовица, Община Родопи


Проектанти

арх. Родион Петров
арх. Николай Николаев

  • Дата : 08.2017
  • Местоположение :с. Брестовица, Пловдив
  • Статус :в процес на реализация

Описание

Предмет на разработката е реконструкция, ремонт и надстройка на съществуващи сгради в землището на с. Брестовица, Област Пловдив. Предназначението на бъдещия обект ще бъде за магазин за строителни материали, складове и агроаптека.

Застроена площ на обекта: 366,11 кв.м.

Разгъната застроена площ: 738,43 кв.м.