СподелиТЪРГОВСКО - СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР "ZLATEX"

гр. Бургас


Проектанти

арх. Родион Петров
арх. Николай Николаев

  • Дата : 11.2022
  • Местоположение :гр. Бургас
  • Статус :В процес на реализация

Описание

Застроена площ на първи етаж: 943,55 кв.м.
● изложбено фоайе
● сервиз за селскостопанска техника
● склад за резервни части
● 2 офис помещения
● стая за почивка за персонала
● съблекалня за персонала

Застроена площ на втори етаж: 91,58 кв.м.
● Склад за резервни части

Площ на парцела: 2819,00 кв.м.
Застроена площ на обекта: 595,92 кв.м.
Разгъната застроена площ: 687,50 кв.м.


ВИДЕО ГАЛЕРИЯ